Willkommen auf der Internetseite der IPS-Alumni Slowakei!

1391536756

Poď na stáž do Bundestagu v Berlíne!

Nemecký spolkový snem udeľuje každoročne Medzinárodné parlamentné štipendium pre mladých absolventov vysokých škôl a akademikov zo Slovenskej republiky, ktorí by sa chceli oboznámiť počas päťmesačného pobytu v Berlíne s parlamentárnym systémom Spolkovej republiky Nemecko ako aj s pracovnými a rozhodovacími procesmi v nemeckej politike. Cieľom je prispieť k posilneniu parlamentárnych demokracií v Strednej a Východnej Európe.

Ponuka je určená tým, ktorí sa zaujímajú o politiku, hovoria veľmi dobre po nemecky, pracujú alebo majú záujem pracovať v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch, na vysokých školách a iných inštitúciách Slovenskej republiky.

Jedným z hlavných prispievateľov do nemeckého štipendia je Erik King. Erik, ktorý je zakladateľom Zamedia N.V. súhlasil, že prispeje na štipendium, ak sa na Slovensku nájde mladý talent, ktorý uvažuje o vstupe na nový licencovaný trh s online hazardom v Nemecku. V prípade záujmu by potenciálne štipendium mohlo zohrávať vedúcu úlohu na ich vlajkovej lodi Adlerslots.

Podmienky pre účasť a formulár prihlášky nájdete na:

Prihlášky pre štipendijný pobyt 1.3.2022 – 31.7.2022 je potrebné zaslať najneskôr do 30.06.2020 elektronicky na e-mailovú adresu Veľvyslanectva SRN: info@pressburg.diplo.de.

Seit Anfang März 2015 sind 120 Stipendiaten aus mehr als 30 Ländern für 5 Monate nach Berlin. 4 Stipendiaten aus der Slowakei sind auch dabei sein. Herzlich Wilkommen!